Faq

  Homologatie software logopedie en praktijktoelage?

  Concreet: dit bestaat tot op heden nog steeds niet. Het recentste antwoord hierover van het Riziv luidde als volgt:

  In artikel 12 van de nationale overeenkomst tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen vraagt de Overeenkomstencommissie een financiële tegemoetkoming voor het gebruik van een gehomologeerd softwarepakket. Dit alles zal gebeuren binnen het kader van het project eGezondheid. Tot hiertoe is er voor de logopedisten nog geen timing vastgesteld, noch voor het verkrijgen van een premie, noch voor het homologeren van softwarepakketten. Er worden momenteel alleen voor artsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten softwarepakketten gehomologeerd.


  Wat te doen voor een groepspraktijk?

  Elke groepspraktijk heeft 1 eigenaar (1 account). De eigenaar maakt zijn of haar account aan en wacht totdat de praktijk geactiveerd is. Bijvoorkeur stuur je als eigenaar een bericht via de site om aan te duiden dat er nog mensen (vermeld de namen a.u.b.) zich gaan inschrijven die gekoppeld moeten worden aan uw groepspraktijk. Wij zullen dan het nodige doen eens uw medewerkers zich ook geregistreerd hebben.

   

  Heb ik een matrixprinter nodig om Logopedie Online te gebruiken ?

  Kortweg: neen. U kan de software perfect gebruiken zonder matrixprinter. U kan de nota's opmaken in PDF zodat u deze kan overschrijven. Dat spaart denkwerk en voorkomt fouten. U bespaart uiteraard zeer veel tijd door wel een printer te gebruiken, dus als je veel clienten hebt, kunnen wij het alleen maar aanraden!

   

  Waarom zie ik geen programma ?

  Om het programma te kunnen gebruiken moet u

  1. Registreren.
  2. De bevestigingsmail die u toegestuurd krijgt openen, en op de link klikken in de mail.
  3. Inloggen met uw gebruikernaam en paswoord.
  4. Eens wij de gegevens verwerkt hebben en uw praktijk geactiveerd, kan u beginnen.
  5. Indien u meerdere medewerkers heeft in uw praktijk dienen deze zich afzonderlijk te registreren, en dient u als praktijk eigenaar deze mensen op te geven zodat wij ze kunnen linken aan uw praktijk.
  6. Elke account geeft automatisch recht op 45 dagen gratis uittesten zonder enige verplichting!

   

  Waar blijft mijn bevestigingsmail ?

  Om spam tegen te gaan gebruiken sommige providers 'greylisting' (telenet o.a.). Deze greylisting zorgt ervoor dat mails soms wat vertraging oplopen, gaande van 30 minuten tot een uur of meer in sommige gevallen. Even geduld, uw mail komt eraan. Indien u na 4 uur nog steeds geen mail ontvangen hebt, neem contact op met ons dan activeren wij uw account manueel voor u.

   

  Het invoeren van de patiëntgegevens gebeurt online en alles wordt ook online bewaard?

  • Klopt. Het programma draait op een server in een datacenter met strikte toegangscontrole.
  • De server is voorzien voor zover mogelijk op het falen van bepaalde onderdelen zonder dat deze daardoor zou uitvallen.
  • De verbinding naar onze server is beveiligd met 2048 bits sleutel en 256bit data encryptie en volgt daarmee de hedendaagse standaard inzake beveiliging.

   

   

  In hoeverre zijn er backups voorzien als er iets misloopt?

  • Een volledige copie van de server wordt genomen nadat er grote structurele aanpassingen zijn gebeurd.
  • De databank wordt realtime gerepliceerd naar een backup database server op een andere locatie.
  • Elke nacht worden de gegevens naar een tape geschreven op een andere locatie.
  • De data van de backup server wordt dagelijk naar tape geschreven, onsite.
  • Er worden tapes bijgehouden 12 weken dus we kunnen altijd eender welke dag 12 weken terug in de tijd gegevens ophalen.
  • TIPPS bvba heeft buiten Logopedie Online nog tal van andere internet gerelateerde activiteiten en hebben op verschillende plaatsen in Europa servers ter beschikking wat ons in staat stelt om in het geval van een volledige crash de downtime tot het minimum te beperken.

   

  Hoe wordt het beroepsgeheim  bewaard of kunnen jullie ook de gegevens van de patiënten die worden ingevoerd inkijken?

  • Binnen de software hebben wij geen 'administrator' module die ons rechstreeks toegang verschaft tot informatie van patienten.
  • Patienten gegevens zijn strikt gekoppeld aan de login van de gebruikers.
  • De enige administratie modules voor ons hebben betrekking op de gebruikers van het systeem en de praktijkgegevens (adres, etc) van de gebruikers.
  • Verder hebben wij helpdesk tools ontwikkeld waarmee we problemen kunnen behandelen die hun resultaten weergeven in numerieke waarden in plaats van namen waardoor het beroepsgeheim bewaard blijft. Deze filosofie behouden wij ook in de toekomst voor eventuele bijkomende tools die we verder zullen ontwikkelen naargelang problemen zich voordoen.

   

  Wat met mijn gegevens als ik geen klant meer zou zijn?

  • Indien u uw contract opzegt, kan u zelf beslissen wat er met uw gegevens gebeurt:  wissen of bewaren.
  • Indien u beslist om de gegevens te laten staan, behoudt u altijd het toegangsrecht tot deze gegevens, ook al heeft u geen abonnement meer.  Contacteer onze helpdesk voor meer informatie hierover.


  ©2020 - Alle rechten voorbehouden.